porota 2008

Předseda poroty – MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova - sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře a doc. Lubomíra Mátla, obor sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole v Praze a dirigování na Hudební fakultě pražské AMU ve třídě prof. Jiřího Bělohlávka. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím předního českého souboru Piccolo coro & Piccola orchestra. Vyučuje na Pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čtyři roky byl sbormistrem Státní opery Praha.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Český jazyk – hudební výchova a zpěv na Hudební fakultě pražské AMU. Vyučuje zpěv na PedF UK, odborně se zabývá metodikou hlasové výchovy a prací s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, učí hudební výchovu a vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ v Brandýse nad Labem, vede praktické kurzy na téma hlasová výchova dětí, práce s nezpěváky, hlasová výchova ve sboru a profesní únava hlasu pro IPOS Praha, ČOS (Orffovu spol.), ČHS a pedagogická centra.

Externě spolupracuje s pěveckými sbory z celé ČR jako hlasový poradce. Je též autorkou několika knih o hlasové výchově.

Mgr. Tereza Bystřická

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova – sbormistrovství. Je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha.

Působí též jako hlasový pedagog.

Světlana Tvrzická

Je absolventkou Moskevské konzervatoře a Ruské hudební akademie Gněsiných, kde studovala obor

dirigování – sbormistrovství. Do roku 1988 pracovala jako sbormistr v Dětské hudební škole sborového zpěvu a v Dětském hudebním divadle v Moskvě.

Je zakladatelkou a sbormistryní  Klánovického dětského sboru a od ledna 1989 pracuje jako sbormistr Kühnova dětského sboru.