porota 2009

předseda poroty - Prof. PaedDr. Jiří Kolář (1932)

je absolventem Pedagogické fakulty UK a Vysoké školy pedagogické v Praze. V letech 1964 – 2001 se věnoval výuce sborového dirigování a intonační sluchové výchově na PedF UK v Praze. V roce 1967 založil ženský pěvecký sbor Iuventus paedagogica, s nímž do roku 1999 získal  deset titulů laureáta prestižních evropských sborových soutěží a řadu dalších významných ocenění.

Jiří Kolář je čestným předsedou Unie českých pěveckých sborů, předsedou Sdružení sborových dirigentů AHUV, pracuje v poradních sborech pro sborový zpěv, uměleckých radách, přípravných výborech a porotách národních i mezinárodních sborových soutěží a festivalů doma i v cizině.

Mgr. Tereza Bystřická (1972)

vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře.

Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha. Vedle této činnosti a vlastní pěvecké praxe je také hlasovou poradkyní a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha.

Tereza Bystřická působí též jako hlasový pedagog.

MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. (1969)

vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře a doc. Lubomíra Mátla,  sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole v Praze a dirigování na Hudební fakultě pražské AMU. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím předního českého souboru Piccolo coro & Piccola orchestra.

Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čtyři roky byl sbormistrem Státní opery Praha.