porota 2010

Předsedkyně poroty - PhDr. Jaroslava Macková

Absolvovala hudební vědu na Filozofické fakultě UK. Pracovala jako odborný metodik pro sborový zpěv, jako odborný referent Českého hudebního fondu, později vedla oddělení dětských sborů Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu. Organizovala přehlídky školních sborů, soutěže dětských sborů a cyklus seminářů Klubu sbormistrů. Hlavní oblast jejího odborného zájmu je česká hudba, především soudobá a česká sborová tvorba. Publikovala několik teoretických prací, průběžně přispívá do odborných periodik.

Mgr. Tereza Bystřická

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře.

Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha.

Působí též jako hlasový pedagog.

 

Josef Surovík

Absolvoval Církevní konzervatoř v Kroměříži, obor Církevní hudba a zpěv. Na roční stáží v Hochschule für Musik Carl Maria Weber Dresden byl žákem prof. H. CH. Rademanna

Je sbormistrem DPS Cantica Zlín a Cantica laetitia Zlín, s nimiž získal četná ocenění u nás i v zahraničí. Od září 2005 se sbory staly pořadatelem sborového festivalu "Zazpívaj, slavíčku" ve Zlíně.    

Působí též jako lektor sbormistrovských kurzů a je členem odborné rady Nipos Artama Praha pro středoškolské sbory a členem hymnologického odboru Českobratrské církve Evangelické.