Porota 2011

Mgr. Tereza Bystřická

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře.

Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha. Od září 2010 stojí také v čele koncertního a komorního oddělení DPS Svítání

Působí též jako hlasový pedagog.

Mgr. Markéta Džuneva

Mgr. Markéta Džuneva je absolventkou Pedagogické fakulty UK ( obor učitelství pro 1.st. ZŠ s rozšířenou Hv) a Pražské pěvecké konzervatoře. Již na konci studia začala spolupracovat se sborem Radost – Praha, jehož sama byla v dětství  dlouholetou členkou. Po studiu VŠ  absolvovala Kurz pedagogiky a metodiky zpěvu na AMU v Praze a průběžně se zúčastňuje dalších kurzů.

V současné době má již 15-ti letou praxi v oboru pěvecké pedagogiky. Vyučuje sólový a komorní zpěv v ZUŠ v Praze 7 a zároveň zde působí jako pedagog hlasové výchovy v chlapeckém sboru Pueri gaudentes  a  sboru  Radost – Praha. Založila a vede komorní sbor gymnázia Arabská v Praze 6 a přípravné oddělení Pueri gaudentes v Horoměřicích.

Je externí členkou operního sboru Státní opery Praha.

 

 

MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

vystudoval na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře a doc. Lubomíra Mátla,  sbormistrovství chrámové hudby na Týnské škole v Praze a dirigování na Hudební fakultě pražské AMU. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím předního českého souboru Piccolo coro & Piccola orchestra.

Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čtyři roky byl sbormistrem Státní opery Praha.