porota 2012

Jsem ráda, že pozvání do poroty přijali (pozor došlo k malé změně :-))

Alena Tichá, Roman Michálek a Josef Surovík.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Český jazyk – hudební výchova a zpěv na Hudební fakultě pražské AMU. Vyučuje zpěv na PedF UK, odborně se zabývá metodikou hlasové výchovy a prací s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, učí hudební výchovu a vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ v Brandýse nad Labem, vede praktické kurzy na téma hlasová výchova dětí, práce s nezpěváky, hlasová výchova ve sboru a profesní únava hlasu pro IPOS Praha, ČOS (Orffovu spol.), ČHS a pedagogická centra. Externě spolupracuje s pěveckými sbory z celé ČR jako hlasový poradce. Je též autorkou několika knih o hlasové výchově.

Mgr. Roman Michálek, PhD.

Dr. Roman Michálek, sbormistr a dirigent, hudební pedagog,
  je absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor
  sbormistrovství ve třídě prof. Jiřího Koláře. Dirigentské zkušenosti získával
  nejprve ve sboru Česká píseň v Plzni, po té založil a vedl Dvořákův komorní sbor
  v Kralupech nad Vltavou, v současné době umělecky spolupracuje se soubory
  Fenix, Vocalissimo a Laetitia. Věnuje se též pedagogické a hudebně-organizační
  činnosti (Gymnázium Jana Keplera, Konzervatoř Jar. Ježka a UK v Praze).
  V letech 2008–2011 působil jako statutární předseda Unie českých pěveckých
  sborů, nyní předsedá Hudební komisi této organizace. Pravidelně je zván do porot
  sborových soutěží a festivalů v ČR i zahraničí, je uměleckým ředitelem festivalů
  Musica coniucta Pragensia a Festa academica.

Josef Surovík

Absolvoval Církevní konzervatoř v Kroměříži, obor Církevní hudba a zpěv. Na roční stáží v Hochschule für Musik Carl Maria Weber Dresden byl žákem prof. H. CH. Rademanna

Je sbormistrem DPS Cantica Zlín a Cantica laetitia Zlín, s nimiž získal četná ocenění u nás i v zahraničí. Od září 2005 se sbory staly pořadatelem sborového festivalu "Zazpívaj, slavíčku" ve Zlíně.      

Působí též jako lektor sbormistrovských kurzů a je členem odborné rady Nipos Artama Praha pro středoškolské sbory a členem hymnologického odboru Českobratrské církve Evangelické.