porota 2013

V roce 2013 v porotě zasedli Tomáš Motýl (předseda poroty), Mgr, Tereza Bystřická a Nadia Ladkany

 

Tomáš Motýl je zakládajícím členem Šumperského dětského pěveckého sboru Motýli. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se sborem pracuje od roku 1976, kdy se začal přiučovat od svého otce, který sbor založil. Další zkušenosti získal ze spolupráce s jinými sbormistry (zejména Milan Uherek a Miroslav Raichl). Samostatně vede sbor od počátku 90. let.

Je členem odborné rady ARTAMA Praha pro dětské sbory  a Sdružení sborových dirigentů při Asociaci hudebních umělců a vědců.  Je také lektorem sbormistrovských kurzů pořádaných ARTAMA Praha. 

Často také zasedá v porotách na různých národních soutěžích a přehlídkách dětských pěveckých sborů. Byl také pořadatelem sborového festivalu „Krajina zpěvu Šumperk“.

Mgr. Tereza Bystřická vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře.

Cíleně se věnuje pěvecké výchově děti a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. V současné době je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha, sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha a sbormistryní staršího přípravného oddělení, koncertního sboru a komorního sboru Dětského pěveckého sboru Svítání.

Působí též jako hlasový pedagog. Je zvána jako členka odborných porot soutěži pěveckých sborů (např. Gymnasia Cantant, Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae).

 

Nadia Ladkany je absolventkou konzervatoře v Teplicích u prof. Evy Zikmundové, poté studovala sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. V roce 1998 získala cenu Leoše Janáčka za interpretaci a propagaci soudobé hudby.

Kromě sólového zpěvu se věnuje též komorní hudbě, melodramu a mluvenému slovu. Od roku 2004 je členkou komorního vokálního souboru Octopus Pragensis. V poslední době spolupracuje se Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy FOK, s Komorní filharmonií Pardubice, Východočeskou filharmonií Hradec Králové, s orchestrem Virtuosi di Praga, se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dalšími významnými tělesy. Je sólistkou a stálou členkou Pražského komorního sboru. V loňském roce vystupovala jako hlasová poradkyně na Eurochoru 2012.

Pedagogicky působí na konzervatoři v Teplicích a od roku 2008 je hlavní sbormistryní dětského a smíšeného pěveckého sboru Jizerka v Semilech.