Porota 2014

Porota 2014

 

 

PaedDr. Ivana Štíbrová (1944)

 působila do roku 2005 na katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oborech sbormistrovství a hudební didaktiky. Byla hlavní sbormistryní Smíšeného pěveckého sboru PedF UK, s nímž získala řadu významných ocenění na mezinárodních sborových festivalech a soutěžích. Od roku 1999 převzala vedení ženského sboru Iuventus paedagogica, kde dosud pracovala jako hlasová poradkyně, sólistka a druhá dirigentka. Tento sbor uskutečnil více než 700 koncertů doma a v 17 evropských zemích a je dvanáctinásobným laureátem prestižních evropských soutěží. V roce 2005 získala za svou úspěšnou sbormistrovskou činnost národní sbormistrovské ocenění – Cenu Ferdinanda Vacha.  Ivana Štíbrová je pravidelným členem porot národních i mezinárodních sborových soutěží v ČR.

 

Mgr. Tereza Bystřická (1972)

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře. Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha. Působí též jako hlasový pedagog.

Je zvána jako členka odborných porot soutěží pěveckých sborů (např. Gymnasia Cantant, Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae). V DPS Svítání vede starší přípravné oddělení Svítáničko, komorní sbor Slunovrat a koncertní sbor Svítání.

 

MgA. Marek Valášek, Ph.D. (1969)

vyučuje na Pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čtyři roky byl sbormistrem Státní opery Praha. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím pražského souboru Piccolo coro & Piccola orchestra. V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena Cena Ferdinanda Vacha.

Složení poroty v minulých ročnících najdete v sekci porota v pravém panelu :-)