Porota 2015

Porota 2015

 

 

Mgr. Tereza Bystřická 

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře. Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha. Působí též jako hlasový pedagog.

Je zvána jako členka odborných porot soutěží pěveckých sborů (např. Gymnasia Cantant, Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae). V DPS Svítání vede starší přípravné oddělení Svítáničko, komorní sbor Slunovrat a koncertní sbor Svítání.

PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

Vystudovala na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Český jazyk – hudební výchova a zpěv na Hudební fakultě pražské AMU. Vyučuje zpěv na PedF UK, odborně se zabývá metodikou hlasové výchovy a prací s dětmi hudebně a pěvecky zaostávajícími, učí hudební výchovu a vedla dětský pěvecký sbor při ZŠ v Brandýse nad Labem, vede praktické kurzy na téma hlasová výchova dětí, práce s nezpěváky, hlasová výchova ve sboru a profesní únava hlasu pro IPOS Praha, ČOS (Orffovu spol.), ČHS a pedagogická centra.

Externě spolupracuje s pěveckými sbory z celé ČR jako hlasový poradce. Je též autorkou několika knih o hlasové výchově.

 

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vyučuje na Pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čtyři roky byl sbormistrem Státní opery Praha. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím pražského souboru Piccolo coro & Piccola orchestra. V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena Cena Ferdinanda Vacha.

 

Složení poroty v minulých ročnících najdete v sekci porota v pravém panelu :-)