Porota 2016

Mgr. Tereza Bystřická

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor hudební výchova – sbormistrovství pod vedením prof. Jiřího Koláře. Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha. Působí též jako hlasový pedagog.


Je zvána jako členka odborných porot soutěží pěveckých sborů (např. Gymnasia Cantant, Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae). V DPS Svítání vede starší přípravné oddělení Svítáničko, komorní sbor Slunovrat a koncertní sbor Svítání.

 

 Mgr. Markéta DŽUNEVA

je absolventkou Pedagogické fakulty UK ( obor učitelství pro 1.st. ZŠ s rozšířenou Hv) a Pražské pěvecké konzervatoře. Již na konci studia začala spolupracovat se sborem Radost – Praha, jehož sama byla v dětství dlouholetou členkou. Po studiu VŠ absolvovala Kurz pedagogiky a metodiky zpěvu na AMU v Praze a průběžně se zúčastňuje dalších kurzů.

V současné době má již 20-ti letou praxi v oboru pěvecké pedagogiky. Vyučuje sólový a komorní zpěv v ZUŠ Praha 7, kde je zároveň i zástupkyní ředitelky. Působí též jako pedagog hlasové výchovy v chlapeckém sboru Pueri gaudentes. Založila a několik let vedla komorní sbor gymnázia Arabská v Praze 6. V roce 2009 založila a stále vede dětský pěvecký sbor Škatulata v Horoměřicích.

Je externí členkou operního sboru Státní opery Praha.

Marek KLIMEŠ

je v současné době posluchačem posledního ročníku studia Janáčkovy akademie múzických umění oboru dirigování orchestru ve třídě prof. Rostislava Hališky. Též je absolventem univerzity Palackého v Olomouci v oboru sbormistrovství. Jeho dirigentská dráha začala s odděleními pěveckého sboru Campanella Olomouc, s kterými absolvoval desítky koncertů v České Republice a zahraničí (Německo, Švýcarsko,Itálie, Španělsko, Slovinsko, Francie, Rusko, Argentina, Thajsko, aj.) Rovněž tak spolupracoval s komorním sborem Bellcanto. Jako sbormistr získal tato ocenění: Neerpelt (Belgie) 2007 zlaté pásmo, první cena, Grand Prix St. Petersburg 2008 stříbrná medaile, Musica Religiosa Olomouc 2009 zlatá medaile. Působil jako sbormistr pěveckého sboru Coro Grande při katedře hudební výchovy na UP Olomouc. Bohaté zkušenosti s orchestrálním dirigováním pak získal za dobu studia na JAMU v Brně. Vystoupil s mnoha orchestrálními projekty, spolupracoval s Moravskou filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín, Plzeňskou filharmonií a Janáčkovým akademickým orchestrem, aj. Po dva roky byl také uměleckým vedoucím a dirigentem komorního orchestru studentů JAMU - Chordata. Za dob studií absolvoval řadu dirigenstkých kuzů (G. Richter, Z. Nagy, T. Netopil, aj.) Od roku 2014 je ředitelem spolku Festa Musicale. Festa Musicale je hudební agenturou zabývající se amatérskými a poloprofesionálními aktivitami, zejména v oblasti pěveckých sborů. Z největších projektů roku 2015 lze jmenovat Festival Svátky Písní Olomouc nebo Festival Grand Prix Pattaya Thajsko.