Porota 2017

Mgr. Tereza Bystřická

vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy (obor hudební výchova – sbormistrovství, pod vedením prof. Jiřího Koláře). Cíleně se věnuje pěvecké výchově dětí a mládeže, působila mj. na Týnské vyšší odborné škole a na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Je jedním ze sbormistrů Kühnova dětského sboru Praha a sbormistryní Smíšeného komorního sboru Laetitia Praha. Působí též jako hlasový pedagog.   
Je zvána jako členka odborných porot soutěží pěveckých sborů (např. Gymnasia Cantant, Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů Porta Musicae, Zahrada písní). Podílí se také na organizaci celostátní soutěžní přehlídky Zahrada písní. Do konce roku 2016 vedla v DPS Svítání vedla starší přípravné oddělení Svítáníčko, koncertní sbor Svítání a komorní sbor Slunovrat. Je sbormistryní Kühnova dětského sboru.

 

Mgr. Lenka Holubcová

Vystudovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor hudební výchova, český jazyk. V současné době pracuje na Gymnáziu v Děčíně, kde vede dva pěvecké sbory- Přípravný sbor a Dívčí pěvecký sbor. Je členkou Děčínského pěveckého sboru. Deset let byla ředitelkou hudební školy Yamaha. Tři roky učila na UJEP v Ústí nad Labem didaktiku hudební výchovy pro gymnázia. 

 

MgA. Katarína Duchoňová Ph.D.

Vystudovala hru na klavír na Konzervatoři v Košicích a dirigování sboru na JAMU ve třídě doc. Josefa Pančíka. Doktorské studium na JAMU v oboru Interpretace a teorie interpretace završila v roce 2014. Zahraniční studijní stáže absolvovala na The Frederyk Chopin University of Music ve Varšavě a na VŠMU v Bratislavě.

V oblasti dirigování získala roku 2010 „Cenu dirigenta“ na evropské sborové soutěži „Florilège Vocal de Tours“ od společnosti "Les Amis d'Arthur Oldham", nad kterou má záštitu světově uznávaný dirigent Daniel Barenboim.

V letech 2005–2010 působila jako asistentka dirigenta Jaroslava Kyzlinka v Brněnském akademickém sboru a od roku 2008 je uměleckou vedoucí DPS Primavera při ZUŠ J. Kvapila (toho času na rodičovské dovolené), se kterou získala přední ocenění v zahraničních sborových soutěžích. Je členkou odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-ARTAMA a častou porotkyní sborových soutěží.

 

Vítězslav Hergesel

založil dětský pěvecký sbor Kvítek, který vedl 18 let. Je abcoloventem konzervatoře v Plzni.. Je členem odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA. V roce 2007 obdržel cenu Františka Lýska. Pravidelně působí jako lektor domácích a zahraničních sbormistrovských kurzů. V současné době vede dětský pěvecký sbor Svítání Praha".