porota 2018

Porota  2018

Mgr.Alena Vimrová

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni obor český jazyk  – hudební výchova.

Pracuje jako zástupce ředitele v ZUŠ Rokycany.

Je sbormistryní dětského pěveckého sboru Da Capo, který vede řadu let. V r.2013 založila na škole středoškolský smíšený sbor Amonia, se kterým se pravidelně účastní celostátních přehlídek OPAVA CANTAT. S Armonií navštívila mezinár. festival v Michiganu v USA a ve Finsku, v r. 2017 sbor soutěžil na festivalu Canto Sul Garda v Itálii, kde získal dvě zlaté medaile a vítězství ve své kategorii.

S oběma sbory natočila dvě CD.

MgA. Marek Valášek, Ph.D.

vyučuje na Pražské konzervatoři na oddělení hudební teorie a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze. Čtyři roky byl sbormistrem Státní opery Praha. Je zakladatelem a uměleckým vedoucím pražského souboru Piccolo coro & Piccola orchestra. V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena Cena Ferdinanda Vacha.

Vítězslav Hergesel

založil dětský pěvecký sbor Kvítek, který vedl 18 let. Je abcoloventem konzervatoře v Plzni.. Je členem odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS ARTAMA. V roce 2007 obdržel cenu Františka Lýska. Pravidelně působí jako lektor domácích a zahraničních sbormistrovských kurzů. V současné době vede dětský pěvecký sbor Svítání Praha.