Porota 2019

Porota 2019

Mgr. Iveta Poslední

působí jako učitelka hudby na ZUŠ a ZŠ v Karlovarském kraji, kde založila a dosud vede smíšený komorní sbor Vivat Musica, dětský pěvecký sbor Harmonia Kraslice a GymsoChoir na Gymnáziu v Sokolově. Pod vedením Svatavy Šubrtové se věnovala sólovému zpěvu, v jehož studiu pokračovala dále na Konzervatoři v Plzni u prof. Valentiny Cavdarové. Pravidelně vystupuje v Čechách i v sousedním Německu a spolupracuje s dirigenty MgA. Mgr Markem Valáškem, Ph.D. (Piccolo coro a Piccola orchestra), Plk. Václavem Blahunkem (Hudba Hradní stráže a Policie ČR) a Milošem Bokem. Kromě pedagogické a sbormistrovské činnosti se také věnuje organizování kulturních akcí (festival Kraslické hudební jaro, pěvecká soutěž Kraslický slavíček ad.) a působí také jako lektorka (workshopy Moderní metody výuky hudební výchovy na 1. či na 2. stupni ZŠ). Je autorkou celé řady písňových textů, vícehlasých úprav i vlastních skladeb, které mají ve svém repertoáru  mnohé pěvecké sbory z ČR a Slovenska. Na svém kontě má několik CD, na nichž se podílela jako zpěvačka, sbormistryně i autorka.

Mgr. Petra RAŠÍKOVÁ

V roce 2005 absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity, obor hudební výchova pro třetí stupeň vzdělávání a sbormistrovství pod vedením profesora Lumíra Pivovarského. Sbormistrovskou průpravu získala ve Sborovém studiu Permoník, Vysokoškolském pěveckém sboru Ostravské univerzity a v Pěveckém sdružení ostravských učitelek. Od roku 2001 je sbormistryní smíšeného pěveckého sboru ARTEP na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové, se kterým dosahuje nemalých úspěchů v tuzemsku i v zahraničí (Mexiko, Švýcarsko, Itálie, Lotyšsko, Polsko). V září 2013 se stala dirigentkou a uměleckou vedoucí smíšeného pěveckého sboru CHORUS OSTRAVA, který působí při ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a v letošním roce vede pěvecký sbor na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Mezi její největší osobní úspěchy patří zlaté pásmo ze sbormistrovské soutěže pedagogických fakult v Praze v roce 2002, je rovněž držitelkou několika ocenění za mimořádný dirigentský výkon. V roce 2010 jí Unie českých pěveckých sborů udělila cenu Sbormistr – junior. Je členkou odborné rady pro středoškolský sborový zpěv Nipos Artama Praha. Jako porotkyně zasedá v krajských i celostátních soutěžích.

Josef Zajíček 

vystudoval Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem (1976-1980) obor lesní roh a harfa. Hlasovou výchovu a zpěv studoval na Ježkově konzervatoři v Praze 1982-1985 u Jana Soumara, muzikál a jevištní projev u Vlaďky Kozderkové. Konzervatoř v Praze a posléze v Brně studoval v letech 1985 –1991 v oboru sólový zpěv u prof. Anny Hanusové. V letech 1980 – 1988 byl koncertním mistrem a sólistou Vojenské hudby Tábor a vyhledávaným interpretem lidové a taneční hudby. V roce 1988 založil pěvecké oddělení v Základní umělecké škole v Novém Jičíně, od roku 1992 je sbormistrem a uměleckým vedoucím novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK. V letech 2005 - 2012 vyučoval estetickou výchovu na novojičínském gymnáziu, kde stál u zrodu studentského sboru Puellae et Pueri. Od roku 2012  vyučuje hudební výchovu a sborový zpěv na Střední pedagogické škole sv. Anežky České v Odrách a vede dívčí sbor DATIO. Je  členem odborné rady NIPOS ARTAMA Praha pro dětské sbory a pravidelně zasedá v odborných porotách. V roce 2004 byla Josef Zajíčkovi udělena sbormistrovská Cena Františka Lýska a v roce 2007 se stal nositelem Zlatého odznaku Unie českých  pěveckých sborů.