Základní informace

       


Spolek dětského pěveckého sboru Svítání, Štefánikova 19, 150 00 Praha 5

 

Rádi bychom vás pozvali na soutěžní přehlídku neprofesionálních dětských sborů

Zahrada písní,

která se uskuteční

 

4. – 5.4.2020

v Kulturním centru Zahrada. Malenická 1784, Praha 4

 

Přehlídka proběhne ve spolupráci s Unií českých pěveckých sborů

Přihlásit se můžete přihlásit do jedné ze 4 kategorií- dle průměrného věku dětí ve sboru a hlasového složení

1.          3 – 8 let

2.         9 – 13 let

3.         14 – 18 let (SSAA, „obsazení bez mužských hlasů“)

4.         smíšené sbory dětí a mládeže- maximální věková hranice je 22 let (SATB)

Přesný časový rozpis vystoupení je sestavován s ohledem na dramaturgické schéma celého festivalu a na možnosti příjezdu jednotlivých sborů. 

  • Hlavním cílem této přehlídky je setkávání sborů na všech úrovních a předávání si zkušeností.
  • Celá soutěž je rozdělena do několika bloků. V každém vystoupí cca 5 – 7 sborů ze stejné kategorie. Z tohoto důvodu je omezen počet přihlášených sborů na 35 s minimálním počtem 10 zpěváků. 
  • Každý sbor si připraví program 10 minut čistého času zpívání, v kterém budou obsažena povinná jedna česká, moravská či slovenská lidová píseň, u kategorie 3.  a 4. navíc jedna skladba a capella dle vlastního výběru.
  • V sále je k dispozici klavír.
  • Sbory bude hodnotit odborná porota. Mohou získat ocenění zlatého, stříbrného nebo bronzového pásma, popř. účastnický list. Vyhlášení probíhá vždy na závěr každého bloku
  • Za soutěž se vybírá registrační poplatek 40,- Kč za jednoho zpěváčka, který přihlášené sbory odevzdají při příjezdu na festival. V případě poskytnutí žádostí o finanční příspěvky různých institucí v plné výši bude poplatek snížen.  Děkujeme za pochopení
  • Akce je veřejně přístupná.
  • Přihlášky nám můžete poslat do 31.1.2020 nejlépe emailem info@zahradapisni.cznebo poštou na adresu DPS Svítání, Bryksova 776/39, 198 00 Praha 9
  • Na dotazy vám rádi dáme odpověď na tel. 603 579 776 nebo na info@zahradapisni.cz
  • Veškeré aktuální informace najdete na www.zahradapisni.cz.

Další podrobnější instrukce dostanou  přihlášené sbory do 28.2. 2020.

                                                                       S pozdravem Mgr. Eva Hudcová za DPS Svítání